När Salar kom till Sverige som ensamkommande flykting år 2015 hade han svårt att komma
in i samhället och hitta ett sammanhang. Han kände sig ensam och nedstämd. Men så kom
vändpunkten: Salar träffar Georgois Koukouuvinos, eldsjälen bakom Tensta Basket Refs.
Han har en tydlig vision om att ge Salar och andra ensamkommande en gemenskap,
sysselsättning och ett friare liv.

”Först när jag kom till Sverige var jag helt ensam, det var svårt att skapa ett liv när jag inte
kunde språket och inte hade någon väg in.” Börjar Salar att berätta. ”Hade jag inte träffat
Georgios så vet jag inte alls vart jag hade hamnat, jag tänker helst inte på det.”

Georgios Koukouvinos är eldsjälen som initierade Tensta Basket Refs, ett projekt som med
Lokas Heroes stöd utbildar ensamkommande flyktingar till basketcoacher- och domare för att
bidra till deras integration i samhället. Genom satsningen har flera ensamkommande fått en fot
in på arbetsmarknaden, börjat tjäna egna pengar och inkluderats i ett sammanhang.

”Det har varit viktigt för mig att få den här gemenskapen, språket och att få utbilda mig. Det
gav mig jobbet som domare som jag fortfarande jobbar med. I somras åkte jag till och med runt
i Sverige med Svenska basketbollförbundet och dömde matcher på 3×3 turneringen.” Säger
Salar med stolthet i rösten.

Salar har fortsatt att arbeta med ungdomar i Tensta, han vill ge tillbaka det han fått av
föreningslivet. Som tränare jobbar han för att fånga upp nyanlända, barn och unga som i brist
på något att göra annars hänger på gatorna i Tensta och riskerar att hamna väldigt fel.

”Jag är så glad att det blev den här vägen för mig, det är tack vare Georgios och Loka Heroes.
Själv hade jag inte haft råd, och så är det för många i Tensta. Det är fint att LOKA stöttar
eldsjälar som Georgios just i Tensta där barn ofta inte har råd att idrotta. Det är ju här
föreningslivet behövs som mest, för att fånga upp barn och unga, ge dem positiva förebilder
och visa dem andra vägar i livet.” säger Salar avslutningsvis.

I bakgrunden tjoar Salars 3-åriga dotter glatt. Salar skrattar och säger att han längtar tills att hon
blir stor nog att börja träna i hans knattelag, om hon vill såklart.