Personuppgifter

När du besöker loka.nu, eller när du har kontakt med oss på andra sätt (t.ex. genom att delta i tävlingar eller interagera med oss i sociala medier), kan vi komma att behandla personuppgifter om dig. Loka.nu tillhör Spendrups Bryggeri AB, som är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Vi behandlar bara personuppgifter om dig när vi har laglig grund för det, vilket oftast är vårt legitima intresse av behandlingen efter en intresseavvägning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftsbehandling, och om dina rättigheter enligt GDPR, på http://www.spendrups.se/personuppgifter. Där hittar du också kontaktuppgifter för ytterligare frågor om vår personuppgiftsbehandling.

Cookies

En cookie är en textfil som sparas ned till din webbläsare. Det innebär att cookien kan få tillgång till ditt IP-nummer. Loka.nu använder olika cookies, för olika ändamål, bl.a. för att ge besökaren tillgång till hemsidans funktioner, för att kunna föra statistik över hur besökarna använder loka.nu och för att du som besökt sidan ska kunna nås av vår marknadsföring. Läs mer om vår användning av cookies på https://www.spendrups.se/information-om-cookies/. Du kan också läsa mer om cookies i allmänhet på Post-och-telestyrelsen, på Post-och-telestyrelsens hemsida.

Vill du veta mer?

För mer information om GDPR, se http://www.spendrups.se/personuppgifter.

För mer information om cookies, se https://www.spendrups.se/information-om-cookies/.

För övriga frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss på hej@loka.nu