Så arbetar vi för miljö och samhälle

Loka kommer från hälsokällan i Bergslagen där vi hämtar vårt friska, rena vatten. Människor har vallfärdat dit i mer än 300 år och det är självklart att vi tar ett långsiktigt ansvar för hållbar ­utveckling, ett arbete som vi gör enligt fyra hållbarhetsområden.

Cirkulärt tänk

Det är viktigt att panta de burkar och flaskor man dricker. 2022 pantade människor i Sverige mer än 2,6 miljarder flaskor och burkar! En riktig kraftsamling som innebär att vi nu pantar 87% av all PET och burkar i Sverige. Men tillsammans kan vi bli ännu bättre!

Hela 98 procent av alla 33-centiliters glasflaskor – de röda backarna – lämnas tillbaka när de är urdruckna. I genomsnitt fylls, dricks, pantas och diskas en returflaska 40 gånger innan den krossas ut och blir till en ny flaska. Mellan 50 och 90 procent av glaset i nya flaskor består av återvunnet glas.

I Sverige är målet att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas och de senaste åren har vi legat strax under, vilket gör oss till bland de bästa i världen på att panta. Läs mer om pantstatistik här.

Vi arbetar också med att minska mängden material i våra förpackningar och öka mängden återvunnet material. Idag innehåller alla våra PET-flaskor för Loka 50 procent återvunnen plast. Ytterligare ett steg mot att bli mer cirkulära och resurseffektiva i vårt arbete är att vi har 100% återvunnen plast i alla svepen runt PET-flaskor som paketeras i multipack.

Loka går nu över till fastsittande korkar. Det underlättar för att samla in och återvinna varje del av en flaska när man druckit upp innehållet. Det här är inte ett stort problem i Sverige eftersom vi genom vårt nationella pantsystem återvinner nästan 90 % av alla PET-flaskor ca 90 procent flaskor är korken påskruvad vid pantningen. Eftersom det är ett EU-direktiv måste alla medlemsstater efterfölja direktivet. Övergången kommer att pågå fram till halvårsskiftet 2024. Att korken sitter fast gör det ännu lättare att även korken återvinns.
Håll Sverige Rent har gjort en sammanställning och en tidslinje för vad som händer inom EU-direktivet för engångsplast. Du hittar sidan här!

 

Klimatavtryck kgCO2

Klimatavtrycket för Loka 50 cl PET är 0,11 kg/liter. Beräkningen är baserad på koldioxidutsläpp från råvaror, förpackningar, produktionen och transporter, från Spendrups till våra kunder. Största delen av koldioxidutsläppen kommer från förpackningen, följt av transporter. Produktion och råvaror står för en mycket liten del.

Omställning till fossilfritt

Vi arbetar hela tiden med att minska vår klimatpåverkan. Vi har till exempel minskat behovet av transporter genom att bygga en pipeline från källan i Loka till produktionsanläggningen i Hällefors. Vi använder fossilfri el i vår produktionsanläggning i Hällefors och våra egna lastbilar kör på förnybart bränsle. Våra egna lastbilar kör på förnybart bränsle (med 99% förnybara råvaror) och vi har som mål att alla våra inrikes transporter ska vara fossilfria till 2025.

Minskat svinn

Vi samarbetar med matsmart.se för att sälja produkter med kort bäst-före datum och skänker också produkter till ideella organisationer. Ett exempel är MatRätt, som är en Social Supermarket som drivs av Räddningsmissionen i Göteborg. Läs mer här om det: https://raddningsmissionen.se/matratt