HÅLLBARHET

HUR LOKA ENGAGERAR SIG

Det finns väldigt många unga som far illa i Sverige – både i och utanför sina hem. Loka har därför valt att stödja organisationen Nattvandrare i Sverige som just hjälper utsatta barn och ungdomar i samhället. Läs mer om vår partner och engagera dig du också!

NATTVANDRARE